Görev Tanımları

AKA ARAMA KURTARMA ARAŞTIRMA DERNEĞİ

SAYI: 06/08.İY.45/ 10/08/2006 

KONU: Görev Tanımları hk. 

AKA DERNEĞİ ÜYE VE GÖNÜLLÜLERİNE 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI : Organizasyon şeması altındaki bütün bölüm ve birimlerin sorumlusudur. Bölümler ile ilgili raporlar Yönetim Kurulu üyeleri tarafından her ayın ilk Çarşamba gecesi toplantısında Yönetim Kurulu Başkanına sunulur. 

FİNANS: Finans bölümünden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi …………..’dir. Derneğin gelir-gider, mali denetleme, bütçe ayarlaması, malzeme alımı, sponsorluk sözleşmeleri (Hukuk Birimiyle koordineli), eğitim fiyatlandırması (Eğitim Birimiyle koordineli) görevlerini yürütür. Bölümün altına birim açılması ya da kapanmasında yetkilidir. Bölüme bağlı birimlerin yöneticilerinin belirlenmesinden sorumludur. Birim yöneticilerinden her ayın ilk pazartesi günü düzenli olarak rapor alır. Bölümüyle ilgili raporu her ayın ilk Çarşamba gecesi Yönetim Kurulu toplantısında sunar 

SPONSORLUK BİRİMİ: Birim Yöneticisi, bölümden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi tarafından atanır. Birimde çalışacak kişileri tespit eder, gerekiyorsa birim içinde alt birimler oluşturabilir ya da olan alt birimleri kapatabilir. Birimin çalışma prensiplerini hazırlar ve uygular. Birim ile ilgili çalışma planı hazırlar, görüşme yapılacak firmaların database’ini hazırlar, sözleşme metinleri hazırlar, dernek tanıtım bilgilerini hazırlar. Birimi ile ilgili her ayın ilk pazartesi günü bölümden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesine yazılı rapor verir. 

İDARİ İŞLER: İdari işler bölümünden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi……………. Derneğin tüm iç ve dış yazışmalarını, irtibat noktası ve/veya temsilcilikler ve/veya şubeler ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini, evrak takibini, dosyalama sisteminin oluşturulması görevlerini yürütür. Bölümün altına birim açılması ya da kapanmasında yetkilidir. Bölüme bağlı birimlerin yöneticilerinin belirlenmesinden sorumludur. Birim yöneticilerinden her ayın ilk pazartesi günü düzenli olarak rapor alır. Bölümüyle ilgili raporu her ayın ilk Çarşamba gecesi Yönetim Kurulu toplantısında sunar. 

İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ: Birim Yöneticisi, bölümden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi tarafından atanır. Birimde çalışacak kişileri tespit eder, gerekiyorsa birim içinde alt birimler oluşturabilir ya da olan alt birimleri kapatabilir. Birimin çalışma prensiplerini hazırlar ve uygular. Yeni üye başvurularının değerlendirilmesi, mülakatlarının yapılması, üyelik resmi evraklarının tespit edilip hazırlatılmasını, tüm gönüllü ve asil üyelerin bilgilerinin elektronik ortamda toplanması ve güncellenmesini sağlar. Birimi ile ilgili her ayın ilk pazartesi günü bölümden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesine yazılı rapor verir.

HUKUK BİRİMİ: Birim Yöneticisi, bölümden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi tarafından atanır. Birimde çalışacak kişileri tespit eder, gerekiyorsa birim içinde alt birimler oluşturabilir ya da olan alt birimleri kapatabilir. Birimin çalışma prensiplerini hazırlar ve uygular. Derneği hukuki problemlerini aşmasında görev alır. Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak olan yönetmelikler için danışmanlık yapar. Sponsorluk anlaşmalarında yapılacak olan sözleşme maddelerinin hukuki değerlendirmesini yaparak FİNANS bölümü için görüş bildirir. Resmi kurumlar ya da benzer kurumlarla yapılacak olan protokol metinlerini inceleyerek görüş bildirir. Eğitim anlaşmalarındaki sözleşme maddelerinin hukuki değerlendirmesini yaparak görüş bildirir. Dernek adına dava açar, açılmış olan davalarda temsil eder. Birimi ile ilgili her ayın ilk pazartesi günü bölümden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesine yazılı rapor verir. 

OPERASYON: Operasyon bölümünden sorumlu Yönetim Kurulu üyesi……………….. Derneğin tüm operasyon (merkez veya bağlar) görevlerine başkanlık eder. Operasyon ekibini ve birimlerinin oluşturulması, eğitimlerinin gerçekleştirilmesi, tatbikatların planlanmasını, operasyon anında tüm koordinasyonun, lojistiğin, haberleşmenin sağlanmasını koordine eder. Bölümün altına birim açılması ya da kapanmasında yetkilidir. Bölüme bağlı birimlerin yöneticilerinin belirlenmesinden sorumludur. Birim yöneticilerinden her ayın ilk pazartesi günü düzenli olarak rapor alır. Bölümüyle ilgili raporu her ayın ilk Çarşamba gecesi Yönetim Kurulu toplantısında sunar. 

KOORDİNASYON BİRİMİ: Birim Yöneticisi, bölümden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi tarafından atanır. Birimde çalışacak kişileri tespit eder, gerekiyorsa birim içinde alt birimler oluşturabilir ya da olan alt birimleri kapatabilir. Birimin çalışma prensiplerini hazırlar ve uygular. Afet dışı zamanda tüm kriz merkezleri irtibat bilgileri database’ini hazırlar. Operasyon anında ekibin en verimli şekilde olay yerine ulaşması, operasyon listelerinin doldurulması, gerekli yerlerle yazışma yapılması işlerini yürütür. Birimi ile ilgili her ayın ilk pazartesi günü bölümden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesine yazılı rapor verir. 

EĞİTİM BİRİMİ: Birim Yöneticisi, bölümden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi tarafından atanır. Birimde çalışacak kişileri tespit eder, gerekiyorsa birim içinde alt birimler oluşturabilir ya da olan alt birimleri kapatabilir. Birimin çalışma prensiplerini hazırlar ve uygular. Yıllık çalışma planı oluşturur. İç ve dış eğitimleri planlar. Eğitmen görevlendirmesi, üyelerin eğitim takibi işlerini hazırlar. Ücretli dış eğitimlerde fiyatlandırmayı FİNANS bölümüyle koordineli, sözleşme hazırlanmasını HUKUK birimiyle koordineli yapar. Birimi ile ilgili her ayın ilk pazartesi günü bölümden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesine yazılı rapor verir. 

LOJİSTİK: Lojistik bölümünden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi …………………..’dır. Derneği tüm lojistik ihtiyacını belirler, alımı için FİNANS bölümüyle koordineli çalışır. Demirbaş ve depodaki tüm makine, teçhizat, vs den sorumludur. Bölümün altına birim açılması ya da kapanmasında yetkilidir. Bölüme bağlı birimlerin yöneticilerinin belirlenmesinden sorumludur. Birim yöneticilerinden her ayın ilk pazartesi günü düzenli olarak rapor alır. Bölümüyle ilgili raporu her ayın ilk Çarşamba gecesi Yönetim Kurulu toplantısında sunar.

MERKEZ DEPO BİRİMİ: Birim Yöneticisi, bölümden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi tarafından atanır. Birimde çalışacak kişileri tespit eder, gerekiyorsa birim içinde alt birimler oluşturabilir ya da olan alt birimleri kapatabilir. Birimin çalışma prensiplerini hazırlar ve uygular. Tüm depo envanterini (merkez ve bağlar) çıkartır. Makine ve teçhizatın çalışır durumda olmasından sorumludur. Her makinenin çalışma kurallarını, periyodik bakım listelerini hazırlar ve yaptırır. Birimi ile ilgili her ayın ilk pazartesi günü bölümden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesine yazılı rapor verir. 

BİLGİ İŞLEM BİRİMİ: Birim Yöneticisi, bölümden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi tarafından atanır. Birimde çalışacak kişileri tespit eder, gerekiyorsa birim içinde alt birimler oluşturabilir ya da olan alt birimleri kapatabilir. Birimin çalışma prensiplerini hazırlar ve uygular. Dernek içindeki bilgi işlem alt yapısını kurar, bakım ve montajını yapar. İnternet sitesinin yedeklenmesi ve yenilenmesi çalışmalarını, dernek içi telli iletişim sistemlerini kurar ve bakımını yapar. Birimi ile ilgili her ayın ilk pazartesi günü bölümden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesine yazılı rapor verir. 

HABERLEŞME BİRİMİ: Birim Yöneticisi, bölümden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi tarafından atanır. Birimde çalışacak kişileri tespit eder, gerekiyorsa birim içinde alt birimler oluşturabilir ya da olan alt birimleri kapatabilir. Birimin çalışma prensiplerini hazırlar ve uygular. Telsiz, echolink gibi sistemlerinin faal olarak çalışmasını sağlar. Prosedürleri yerine getirir. EĞİTİM birimiyle koordineli telsiz ehliyetli üyeler yetiştirir. Birimi ile ilgili her ayın ilk pazartesi günü bölümden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesine yazılı rapor verir. 

DIŞ İLİŞKİLER ŞUBELER, TEMSİLCİLİKLER, İRTİBAT OFİSLERİ: Birim Yöneticisi, bölümden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi tarafından atanır. Birimde çalışacak kişileri tespit eder, gerekiyorsa birim içinde alt birimler oluşturabilir ya da olan alt birimleri kapatabilir. Birimin çalışma prensiplerini hazırlar ve uygular. Diğer dernek ve kurumlar ile ilişkileri sağlar ve yönetime raporlar. 

Yönetim Kurulu Başkanı